برچسب: تحول دیجیتال

متاورس چیست؟

متاورس چیست؟

واژه متاورس از دو کلمه متا به معنای ماورا و ورس به معنای دنیا تشکیل شده و معنای این واژه ...